Voortgang plan schoolplein
Met een werkgroepje van ouders en personeelsleden is er nu een plan besproken om het plein en de directe omgeving hiervan nog meer te ‘vergroenen’. Een paar bomen, schuttingen, een schommel, een bankje, zitelementen, een nieuw en uitdagend klauterspeeltoestel worden verwerkt in een tekening. Er is contact geweest met de gemeente, waarbij de wethouder en de ambtenaar enthousiast reageerden op ons voorstel. We gaan met dit voorstel richting gemeente en provincie met het verzoek om hun medewerking ook om te zetten in financiële ondersteuning. En natuurlijk als alle seinen op groen staan willen we ook jullie als ouders vragen om ons op verschillende manieren te helpen om van de Arendsvleugel een fijne school te maken met veel ruimte om te leren en te spelen.