De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders, die zich inzet voor de school.Zij vergadert eenmaal in de acht weken over schoolzaken op hoofdlijnen.
 

De activiteitencommissie bestaat in 2017-2018 uit :                                  

voorzitter 
Jantina Bremer Postma
06-39570696


penningmeester
Fijco Boverhof
06-42007667


leden :

Jannita van Tongeren
lid
0522-480323


      


Alie Dorenbos

0521-351296

Herma Petter van Vliet
0522-452132

 

Carola Pool-Bos
0522-481702

Carin ten Klooster
06-31323486

Manon Donker
06-12140340

Verder is actief :

Tjalling de Wit (verkeersouder)