De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders, die zich inzet voor de school.
Zij vergadert eenmaal in de acht weken over schoolzaken op hoofdlijnen.

 

De activiteitencommissie bestaat in 2022-23 uit :         

voorzitter 
Nathalie Koetsier
Secretaris
Linda Drost
penningmeester
Ronald Wagter
leerkracht 
Klaas Jan Rossing

          
Leden :

Marieke Timmerman Willeke Pouwels  Jenita Ham
Emmy Oostra Antoinette Smit Manon Donker
Lilian ten Klooster