De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders, die zich inzet voor de school.
Zij vergadert eenmaal in de acht weken over schoolzaken op hoofdlijnen.

 

De activiteitencommissie bestaat in 2023-24 uit :         

voorzitter 
Nathalie Koetsier
Secretaris
Linda Drost
penningmeester
Ronald Wagter
Leerkracht 
Rian Zachariasse

          
Leden :

Debora van Beek Willeke Pouwels  Jenita Ham
Emmy Oostra Grieteke Mannes Lilian ten Klooster