De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders, die zich inzet voor de school.
Zij vergadert eenmaal in de acht weken over schoolzaken op hoofdlijnen.

 

De activiteitencommissie bestaat in 2019-20 uit :         

voorzitter 
Jantina Bremer Postma
06-39570696

 
penningmeester
Fijco Boverhof
06-42007667
Secretaris
Nynke Boverhof
Verkeersouder
Tjalling de Wit

            

Leden :

Carin ten Klooster Marieke Timmerman Linda Drost
Emmy van Mulligen Willeke Pouwels  Carola Pool-Bos
Alie Dorenbos