De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders, die zich inzet voor de school.
Zij vergadert eenmaal in de acht weken over schoolzaken op hoofdlijnen.

 

De activiteitencommissie bestaat in 2020-21 uit :         

voorzitter 
?
06-39570696

 
penningmeester
Ronald Wagter

 
Secretaris
wisselend
Verkeersouder
 

            

Leden :

Carin ten Klooster Marieke Timmerman Linda Drost
Emmy van Mulligen Willeke Pouwels  Carola Pool-Bos
Alie Dorenbos leerkracht : Cees Winters