De medezeggenschapsraad ( M.R.)

De taak van de MR is onder andere:
• in overleg met bestuur en directie instemming of advies geven over beleidszaken
• voorstellen aan het bestuur doen en standpunten kenbaar maken over onderwijszaken
Elke school binnen de VCPOZD heeft afvaardiging in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
(GMR) die de medezeggenschap regelt voor zaken die alle scholen aangaan.


Oudergeleding :

 
voorzitter ;
Anita Kraaij
Ruinerweg 20
7963 SP Ruinen
0522-451345

 Diana van der Werff
Gieser Wildemans 14
7961GD Ruinerwold

personeelsgeleding 

Dineke Deetman
Klaproos 8
8081 ST Elburg
0525-680166Gerry Bruins Slot
Boerpad 15
7961 LB Ruinerwold
0522-258585