Oproep
Extra handen gevraagd om te komen helpen met het verplaatsen van meubilair van de lokalen naar het speellokaal : Vrijdagmorgen 15 juli.
Aanmelden kan via de leerkracht of dearendsvleugel@trefonderwijs.nl