Benoeming leerkracht
Na een gesprek heeft de sollicitatiecommissie unaniem gekozen voor juf Annegreeth van Soest – Pinkster uit Meppel.
Zij wordt leerkracht van groep 1 en 2, samen met juf Alice.
Zie voor meer info de nieuwsbrief van 26 november.